Wyszukaj produktów alfabetycznie

Zmiany w Prawie – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 65

1 lutego, 2020

Zmiany w prawie!

Jesteś producentem roślin, ich dystrybutorem…?

Sprawdź w jakim stopniu nadchodzące zmiany dotyczą Ciebie i dowiedz się co zrobić by dopełnić wszystkich obowiązków!

“Od połowy grudnia 2019 r. w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zmiana wpłynie
na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, w tym także na nasiennictwo i obrót materiałem siewnym.

Podstawy prawne w tym zakresie zawarte zostały
w rozporządzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz w rozporządzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego
i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Obecnie zarówno na poziomie UE jak również w kraju, prowadzone są prace nad przepisami wykonawczymi i delegowanymi do w/w rozporządzeń.”

Informuje PIORiN.

Szczegółowe przepisy regulujące poszczególne obszary
jak np. rejestracja podmiotów profesjonalnych, wydawanie paszportów roślin, przepisy importowe, itp. dostępne są
w odpowiednich działach, które można znaleźć na stronie PIORiN:
http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/nowe-prawo-ue/

Zmiany w Prawie – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 65

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *